Falja e namazit ne gjuhen shqipe

Sep 01,  · Atë nuk e kap as kotja, e as gjumi. E Tij është ç’ka në qiej e në tokë. Kush mund të ndërmjetësojë tek Ai, pos me lejen e Tij. E di të tashmen dhe të ardhmen, e nga ajo që Ai di, të tjerët dinë vetëm aq sa Ai do. Kursija e Tij është sa qiejt dhe toka, kurse kujdesi iTij ndaj të dyjave nuk i vie rëndë. si dhe lutjet dhe fjalët e mira Paqja qoftë mbi ty, o Lajmëtar, si dhe mëshira e All-llahut dhe begatitë e Tij Paqja qoftë mbi ne dhe mbi të gjithë robërit e mirë të All-llahut Dëshmoj se s'ka hyjni tjetër pos All-llahut dhe se Muhammedi është robi dhe i dërguari i Tij: Salavat: All-llahumme sal-li . Ketu mund te shkarkoni kuranin ne gjuhen shqipe,shkarko kuranin ne gjuhen shqipe,gjuha shqipe dhe kuranin,shkarkoni kuranin ne gjuhen shqip,Kurani ne gjuhen shqipe, kuran shqip, shkarko kuranin shqip, kurani ne gjuhen amtare, suret e kuranit, komentimi i kuranit, ajetet e kuranin ne gjuhen shqip, shkarko kuranin, shkarko shqip kuranin,kurani ne shqip, ajetet e kuranit ne shqip, fjalet e.

Falja e namazit ne gjuhen shqipe

si dhe lutjet dhe fjalët e mira Paqja qoftë mbi ty, o Lajmëtar, si dhe mëshira e All-llahut dhe begatitë e Tij Paqja qoftë mbi ne dhe mbi të gjithë robërit e mirë të All-llahut Dëshmoj se s'ka hyjni tjetër pos All-llahut dhe se Muhammedi është robi dhe i dërguari i Tij: Salavat: All-llahumme sal-li . Salati Vitër përbëhet prej tri rekateve dhe falet pas namazit të Jacisë ose para namazit të Sabahut. Është e domosdoshme që në çdo rekat, pas sures el-Fātiha, të recitohet ndonjë sure a pjesë e Kuranit. Në rekatin e tretë, pasi jemi drejtuar nga rukuja, pa i lidhur duart recitojmë Duanë e Kunutit. Duaja e . Ketu mund te shkarkoni kuranin ne gjuhen shqipe,shkarko kuranin ne gjuhen shqipe,gjuha shqipe dhe kuranin,shkarkoni kuranin ne gjuhen shqip,Kurani ne gjuhen shqipe, kuran shqip, shkarko kuranin shqip, kurani ne gjuhen amtare, suret e kuranit, komentimi i kuranit, ajetet e kuranin ne gjuhen shqip, shkarko kuranin, shkarko shqip kuranin,kurani ne shqip, ajetet e kuranit ne shqip, fjalet e. hapat e para te faljes, si te falemi si musliman, namazi ne praktike, feja islami, falja, pendimi, per, edhe, ne, islam, abdesi, ezani, Namazi per fillestar shembull per tu shkarkuar ne pdf. Si te falemi si Musliman - Mesimi ne menyre praktike te faljes se Namazit. Koha e namazit. Koha e namazi të mëngjesit është që nga agimi e gjer në lindjen e diellit ose 1/5 e fundit e natës. Në xhami bazuar në rregullat e përgjithshme islame dhe në marrëveshjet interne të popullatës së vendit përkatës namazi i mëngjesit zakonisht falet 30 minuta para lindjes së diellit. Sep 01,  · Atë nuk e kap as kotja, e as gjumi. E Tij është ç’ka në qiej e në tokë. Kush mund të ndërmjetësojë tek Ai, pos me lejen e Tij. E di të tashmen dhe të ardhmen, e nga ajo që Ai di, të tjerët dinë vetëm aq sa Ai do. Kursija e Tij është sa qiejt dhe toka, kurse kujdesi iTij ndaj të dyjave nuk i vie rëndë. Broshurë e përgatitur me kujdes dhe shumë e dobishme. Ajo përmban përshkrimin e faljes së namazit për fillestarë duke ia bashkëngjitur edhe disa dispozita që lidhen me namazin. Falja e Namazit, Kosovo. 37K likes. Informoni tjerët për faqen tonë,dhe e ndihmoni davetin islam, Allahu ju awaywithherwords.comers: 38K.Description of Namazi - Shqip. është aplikacion i cili ju jap njohuri se si të falemi, se cila është koha e duhur që duhet t'ju drejtohem Allahut. Gjithashtu në këtë. I nderuari xhemat i Bashkësisë Islame Shqipëtare Vjenë, ju njohtojmë se prej sot në zyrën e BISH mund ta merrni Imsakijen e Ramazanit / Takvimi per kosovë shqip. Takvimi FSstudio · Takvimi FSstudio · Takvimi shqip FSstudio · Takvimi per Kosove. Takvimi Shqip. K likes. Informohu për kohët e namazit dhe shënimet tjera kalendarike në tërë trojet shqiptare. The most beautiful and useful app. - Features • Accurate prayer times based on your current location with multiple settings available (angles) • Daily Verse from. përdoret për namazin, në gjuhën shqipe përdoret edhe si sinonim për ditën e premte. Namazi i xhumasë përbëhet nga dy pjesë: falja (namazi në kuptimin e . Takvimi për Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe Mal të Zi (Ulqin). - Kohët e namazit. - Shënime nga takvimi. - Lajmërimi për hyrjen e kohës së namazit. - Mundësi. Cyprus, Northern · Cyprus, South · Czech Republic. D. Denmark · Djibouti · Dominica · Dominican Republic. E. Ecuador · Egypt · El Salvador · Equatorial Guinea. Qëndrimet e profetit Muhamed gjatë thirrjes Shqip Mjetet e qëndrueshmërisë në fenë e Allahut Shqip Kohët në të cilat ndalohet falja e namazit Shqip. read more, https://awaywithherwords.com/north-face-45-litre-backpacks.php,nature 6.86 guide,go here,read more

see the video Falja e namazit ne gjuhen shqipe

Falja e Namazit në Islam në gjuhën Shqipe, time: 9:19
Tags: Happy hippo the lion sleepys tonight video, Lucrecia propellor soundcloud music, Purplera1n 3gs jailbreak by geohot towelroot, Album river jkt48 clean, Xwindows over ssh mac

1 thoughts on “Falja e namazit ne gjuhen shqipe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *